“Ομάδες” η νέα λειτουργία της πλατφόρμας CABS.GR

Με τη νέα λειτουργία της πλατφόρμας CABS.GR, δίνουμε τη δυνατότητα στα ραδιοταξί και τις εταιρίες ταξί να συνεργαστούν με άλλα ράδιο ταξί όμορων περιοχών, να χωρίσουν τα οχήματα σε εσωτερικές ομάδες, πχ αστικά, αγοραία, οχήματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένες περιοχές κλπ.

Κατά τη δημιουργία της ομάδας, ο διαχειριστής της πλατφόρμας έχει τη δυνατότητα να καθορίσει σε ποιους γεωγραφικούς τομείς και περιοχές δουλεύει η εκάστοτε ομάδα, να συνδέσει επιλεκτικά πελάτες, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία με συγκεκριμένες ομάδες, να καθορίσει από το μοντέλο ανάθεσης προτεραιότητες ομάδων κατά την ανάθεση των δρομολογίων, να προωθήσει τις εισερχόμενες κλήσεις μίας περιοχής σε συγκεκριμένη ομάδα.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για μεμονωμένη ή συγκεντρωτική παρακολούθηση των ομάδων. Η παρακολούθηση αφορά τόσο τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (χάρτες, σταθμοί αναμονής, τομείς, queues) καθώς επίσης και τις δεκάδες πληροφοριακές και στατιστικές αναφορές της πλατφόρμας.