Έξυπνο δίκτυο – Έξυπνοι μετρητές με υδρόμετρα τεχνολογίας NB-IoT για παρόχους ύδρευσης

Οι νέας τεχνολογίας “έξυπνοι” υδρομετρητές θα αντικαταστήσουν σταδιακά τους υπάρχοντες μετρητές κατανάλωσης νερού σε όλες τις πόλεις και τους δήμους της χώρας. Οι “έξυπνοι” υδρομετρητές NB-IoT που παρέχουμε, επικοινωνούν με κεντρικά συστήματα, πάνω από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κάνοντας δυνατή την πληροφόρηση των παρόχων και των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας συνεχή στοιχεία της κατανάλωσης σε οικιακούς καταναλωτές, φορείς και επιχειρήσεις.

Σημαντικό πλεονέκτημα των έξυπνων υδρομέτρων πέρα από την άμεση πληροφόρηση κατανάλωσης, είναι ο γρηγορότερος εντοπισμός διαρροών και βλαβών του δικτύου.

Οι “έξυπνοι” μετρητές, πέρα από τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, παράλληλα μειώνουν δραματικά το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών, καθώς μηδενίζεται το κόστος καυσίμων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται έως σήμερα για την επιτόπια λήψη μετρήσεων και καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

Με τα νέου τύπου υδρόμετρα, η πλατφόρμα μας επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα και με την εφαρμογή σύγχρονων αλγορίθμων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές του δικτύου να προβλέπουν τις ανάγκες για παροχή σύμφωνα με την αναμενόμενη κατανάλωση. Παράλληλα, η πλατφόρμα μας δίνει μία σειρά από εργαλεία για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ανά γεωγραφική ζώνη, στατιστικά καταναλωτών με αυξημένη κατανάλωση, real-time χάρτες με alerts και διαχείριση βλαβών και mobile εφαρμογές για τους τελικούς καταναλωτές, με δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης, των λογαριασμών τους και τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα μέσα από την εφαρμογή.

Ως εταιρία, θέλουμε να προσφέρουμε άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις, με σκοπό την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Μοναδικός μας σκοπός είναι η επέκταση των υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων και υποδομών και όχι η αντικατάσταση τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, δεν παρέχουμε και δεν θα παράσχουμε μελλοντικά συστήματα εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η πλατφόρμα μας έχει υλοποιήσει και διαθέτει API με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας για σύνδεση με οποιοδήποτε μηχανογραφικό σύστημα εμπορικής-λογιστικής διαχείρισης – ERP, εξασφαλίζοντας την άμεση σύνδεση της πλατφόρμας μας με τις υπάρχουσες εφαρμογές των διαχειριστών ύδρευσης.